Ułatwienia dostępu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

W ramach Tomaszowskiego Udostępniacza Historii zamieszczamy Kronikę I Tomaszowskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego spisaną w latach 1932–1939. Do skanów Kroniki dołączona została legitymacja harcerska drużynowego III Tomaszowskiej Drużyny Harcerskiej z roku 1938 oraz zdjęcie drużyny harcerek im. Emilii Plater przy Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.