Ułatwienia dostępu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

  • Homepage
  • Wpisy
  • „Powołani do wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”, czyli XVI Tydzień Biblijny

W poniedziałek, 15 kwietnia w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, w ramach obchodów Tygodnia Biblijnego odbyła się XVI edycja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. Tomaszowscy lektorzy czytali publicznie najbardziej znane i popularne dzieło książkowe na świecie, wydane w milionach nakładów, przetłumaczone dotychczas na ponad trzysta języków. Wydarzenie to zostało zorganizowane we współpracy Urzędu Miasta, Parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego. Tegoroczny Maraton Biblijny zapoczątkowało oficjalne wystąpienie ks. dra Jarosława Przytuły, dziekana i proboszcza tomaszowskiej parafii, który jednocześnie był pierwszym lektorem „księgi nad księgami” inaugurującym Tydzień Biblijny. W maratonie biblijnym uczestniczyło ponad 111 osób, a wśród nich znaleźli się kapłani tomaszowskich parafii, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, pracownicy i dyrekcja MBP i Biblioteki Pedagogicznej, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorzy z Klubu LTM+, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie tomaszowskich szkół podstawowych i średnich oraz placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, jak SOSW im. Janusza Korczaka i PSOU, pracownicy Urzędu Miasta, radni, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta, emeryci i renciści, instruktorzy i harcerze ZHP Komendy Hufca Tomaszów, członkowie Towarzystwa Regionalnego, pracownicy i dyrektor Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu oraz osoby prywatne spośród miejscowej wspólnoty parafialnej. Przedmiotem lektury była Księga Hioba oraz część Księgi Psalmów, zaś lektorzy po wypełnieniu swej misji wpisywali się do pamiątkowej Księgi Czynów Pobożnych, a organizatorzy wydarzenia uhonorowali ich okolicznościowymi dyplomami. XVI Maraton Biblijny był monitorowany na stronach Urzędu Miasta, parafii ZNMP i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie tego zbożnego wydarzenia, dyrektor MBP Jacek Pawłucki podziękował wszystkim uczestnikom, podkreślając rodzinny i jednoczący społeczność miasta charakter lektury Pisma św. czytanego przez tak licznych przedstawicieli Tomaszowa Lub. W poniedziałek, 15 kwietnia w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, w ramach obchodów Tygodnia Biblijnego odbyła się XVI edycja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. Tomaszowscy lektorzy czytali publicznie najbardziej znane i popularne dzieło książkowe na świecie, wydane w milionach nakładów, przetłumaczone dotychczas na ponad trzysta języków. Wydarzenie to zostało zorganizowane we współpracy Urzędu Miasta, Parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego. Tegoroczny Maraton Biblijny zapoczątkowało oficjalne wystąpienie ks. dra Jarosława Przytuły, dziekana i proboszcza tomaszowskiej parafii, który jednocześnie był pierwszym lektorem „księgi nad księgami” inaugurującym Tydzień Biblijny. W maratonie biblijnym uczestniczyło ponad 111 osób, a wśród nich znaleźli się kapłani tomaszowskich parafii, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, pracownicy i dyrekcja MBP i Biblioteki Pedagogicznej, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorzy z Klubu LTM+, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie tomaszowskich szkół podstawowych i średnich oraz placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, jak SOSW im. Janusza Korczaka i PSOU, pracownicy Urzędu Miasta, radni, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta, emeryci i renciści, instruktorzy i harcerze ZHP Komendy Hufca Tomaszów, członkowie Towarzystwa Regionalnego, pracownicy i dyrektor Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu oraz osoby prywatne spośród miejscowej wspólnoty parafialnej. Przedmiotem lektury była Księga Hioba oraz część Księgi Psalmów, zaś lektorzy po wypełnieniu swej misji wpisywali się do pamiątkowej Księgi Czynów Pobożnych, a organizatorzy wydarzenia uhonorowali ich okolicznościowymi dyplomami. XVI Maraton Biblijny był monitorowany na stronach Urzędu Miasta, parafii ZNMP i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie tego zbożnego wydarzenia, dyrektor MBP Jacek Pawłucki podziękował wszystkim uczestnikom, podkreślając rodzinny i jednoczący społeczność miasta charakter lektury Pisma św. czytanego przez tak licznych przedstawicieli Tomaszowa Lub.