Ułatwienia dostępu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

11 czerwca odbyły się w naszej bibliotece uroczystości związane z obchodami 80 rocznicy Akcji Reinhard oraz realizacją projektu “Muzeum na kółkach”. W uroczystości uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, burmistrz Wojciech Żukowski, prof. Sabina Bober – kierownik oddziału upamiętnienia miejsc martyrologii w UM, Piotr Puła z Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UM, Agnieszka Błaszczyńska z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, oraz inicjator projektu w naszym mieście wicedyrektor II LO Rafał Spodarek z opiekunami i młodzieżą szkolną oraz mieszkańcy Tomaszowa. Wykład zatytułowany “Rudolf Reder – ocalały z obozu zagłady w Bełżcu” wygłosił prezes TTR Jarosław Joniec, a dyr. OIK Daniel Knap zaprezentował “Fotograficzną opowieść o żydowskim dziedzictwie Roztocza”. Następnie zebrani zgromadzili się przed wejściem głównym, gdzie na ścianie frontowej dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej Żydów z Tomaszowa Lubelskiego zamordowanych przez Niemców. Ostatnim punktem obchodów było złożenie wieńca i zniczy przy pomniku stojącym opodal dawnej synagogi, oddając hołd ofiarom holocaustu.