Ułatwienia dostępu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Początki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim sięgają 1929 r. kiedy to Rada Miejska podjęła decyzję o zorganizowaniu biblioteki dostępnej dla wszystkich mieszkańców miasta. Uchwalono, że  w bibliotece tej znajdować się będą książki polskie i żydowskie. Zarząd Miasta zwrócił się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą  o nadesłanie wykazu książek, które według zdania Ministerstwa winny być dla tego typu placówki zakupione. Biblioteka ponadto miała otrzymać księgozbiór Towarzystwa Resursa, Związku Rzemieślników oraz książki żydowskie, które znajdowały się w archiwum starostwa. Oficjalne otwarcie biblioteki nastąpiło 28 stycznia 1930 r. Pierwszą bibliotekarką została Maria Boska. Lata wojny  i okupacji przerwały działalność biblioteki. W 1946 r. wznowiła ona działalność. Pracę w bibliotece podjęła Helena Niemeirzycka. Wkrótce też zatrudniona została Zofia Petryna i Jadwiga Czechak. Do końca 1948 r. biblioteka założyła w okolicznych wsiach 29 punktów bibliotecznych.  W 1965 w trosce   o najmłodszych czytelników biblioteka uruchomiła Filię dla Dzieci i Młodzieży, natomiast w 1979 r. założyła Filię biblioteczną w dzielnicy Parcele, oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej. Pracę biblioteki   i filii na terenie miasta wspomagały 22 punkty biblioteczne zlokalizowane w różnych zakładach pracy. Do 1984 r. biblioteka funkcjonowała w różnych miejscach i trudnych warunkach lokalowych. Najdłużej siedzibą biblioteki był stary drewniany budynek przy ul. Kościuszki.   W budynku tym biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia  o powierzchni 61 m kw., w których z trudem mieściły się wypożyczalnia i czytelnia. W 1984 r. biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń  Domu Kombatanta,  w którym istnieje i funkcjonuje do dzisiaj.

Wraz z rozwojem i doskonaleniem pracy Miejska Biblioteka Publiczna dbała by rosły jej zbiory. W 1946 r. biblioteka posiadała zaledwie 2 tys. wol. Krąg pierwszych po wojnie czytelników nie był duży. W 1946 r. z usług biblioteki skorzystało zaledwie 388 czytelników. Trudności finansowe i lokalowe nie pozwoliły na utrzymanie punktów i filii bibliotecznych, które pod koniec lat 80 zostały zlikwidowane. Na skutek reform administracyjnych kraju zmienił się status i organizacja biblioteki. Pełniła ona rolę biblioteki miejskiej, powiatowej i oddziału terenowego biblioteki wojewódzkiej w Zamościu. W grudniu 1999 r. na mocy porozumienia podpisanego przez Zarząd Miasta i Powiatu powierzono jej pełnienie zadań powiatowych.

Obecnie biblioteka poza działalnością w głównej siedzibie prowadzi obsługę czytelniczą mieszkańców miasta poprzez filię, którą uruchomiła  w 1984 r.

Od 1978 r. do 1 marca 2013 r. dyrektorem biblioteki była Mieczysława Rudnicka. Od 1 marca 2013 roku do czerwca 2018 roku dyrektorem biblioteki był Tomasz Zieliński. Od 1 listopada 2017 roku obowiązki dyrektora pełniła Małgorzata Jabłońska. Z dniem 1 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana i funkcję dyrektora pełni Jacek Pawłucki.

Dzięki staraniom władz miasta w 2012 roku przeprowadzona została termomodernizacja budynku, biblioteka zyskała nowe  estetyczne oblicze.

Oprócz działalności podstawowej, biblioteka zaspokaja potrzeby informacyjne, kulturalne i rekreacyjne. Nasza biblioteka to miejsce otwarte i przyjazne dla każdej grupy wiekowej, która może uczyć się i pracować samodzielnie oraz zespołowo, w sposób tradycyjny lub wykorzystując nowoczesne technologie.