Ułatwienia dostępu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

09 października 2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie. Celem współpracy jest pomoc osobom z dysfunkcją wzroku w dostępie do wygodnego korzystania z książki mówionej nagranej w formacie mp 3. Do końca września 2022 r. stowarzyszenie nagrało 3160 cyfrowych książek mówionych. Wszystkie książki nagrane przez Stowarzyszenie są nieodpłatnie udostępnione bibliotece. Stało się to możliwe dzięki realizacji projektów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, Narodowego Centrum Kultury oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.Wypożyczenie książek i Czytaka jest bezpłatne. Zachęcamy więc do tej oferty czytelniczej. Zapraszamy do korzystania i obcowania z literaturą w formie książki mówionej.

Regulamin wypożyczania Czytaka

Miejska Biblioteka Publiczna im Tomasza Zamoyskiego  przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenia Czytak Plus i Czytak NPN, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka  wypożycza Czytaki z nagranymi książkami czytelnikom z dysfunkcją wzroku.