Ułatwienia dostępu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim  w porozumieniu ze:

  • Szkołą Podstawową Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • Szkołą Podstawową Nr 3 im. Doktora Janusza Petera.
  • Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich.
  • Gimnazjum Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II.

wzięła udział w PROGRAMIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów).

Wniosek biblioteki otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 000 zł, przy wkładzie własnym 5000  zł. Za pieniądze pozyskane z programu zakupiono 1065 książek,  które  zostały przekazane w formie depozytu do bibliotek szkolnych partnerskich szkół na okres do końca grudnia 2014 r.

 Wykaz książek zakupionych dla poszczególnych szkół : kliknij

Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej