Czytelnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

29 grudnia 2017

Udostępnia się w niej zbiory wszystkim zainteresowanym użytkownikom. W księgozbiorze podręcznym znajdują się słowniki, encyklopedie, leksykony ogólne i specjalistyczne.

  • księgozbiór: 6 tys. woluminów
  • prenumerata bieżąca prasa
  • dokumenty życia społecznego
  • 24 stanowiska do pracy indywidualnej
  • 4 stanowiska komputerowe przeznaczone do korzystania z Internetu
  • lekcje biblioteczne dla młodzieży w ramach przysposobienia informacyjnego i czytelniczego
  • wyodrębniony dział Regionalia